" "

ข้อกำหนดและเงื่อนไข ffleagues.net

ความคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล : มีความเข้มงวดในนโยบายในรูปแบบความเป็นส่วนตัว เพื่อปกป้องการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการ คุ้มครองการเข้าถึงในรูปแบบเทคโนโลยีเพื่อปกป้องการเข้าใช้งานในข้อมูลส่วนตัวเพื่อปกป้องการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลที่ไม่ได้รับอนุญาตเพื่อประโยชน์ในการใช้งาน และไม่ให้นำข้อมูลไปใช้ในทางที่ไม่เหมาะสม

การตรวจอายุ : ทางเว็บไซต์อาจมีข้อกำหนดตามกฎหมาย เช่น ควรที่จะมีให้ผู้ปกครองแนะนำแก่ผู้ที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปี โดยบางเนื้อหาอาจเป็นเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมสำหรับเด็ก โดยผู้ใช้นั้นต้องยอมรับข้อตกลงในการเข้าใช้บริการ

ข้อกำหนดการใช้ : ห้ามละเมิดลิขสิทธิ์ในการใช้งานที่อยู่ในภายในเว็บไซต์ ffleagues.net ห้ามทำซ้ำหรือดัดแปลงข้อมูลจากทางเว็บไซต์ จากลิขสิทธิ์ของทางเว็บไซต์ของเรา รายการใช้งานห้ามให้ข้อมูลที่ไม่เป็นจริง เพื่อป้องกันการก่อให้เกิดความสับสนการเข้าใจผิดกับผู้อื่น

การยอมรับความเสี่ยง : เนื้อในการนำเสนอข้อมูลต่างๆ นั้นอาจมีสิ่งล่อแหลมไม่เหมาะสม ผู้ใช้บริการควรปฏิบัติตามกฎอย่างเคร่งครัด และดูเนื้อหาที่เหมาะสมในการเข้ามารับข้อมูลข่าวสาร และใช้วิจารณญาณในการรับชมให้ดีที่สุด

การจำกัดความรับผิดชอบ : จะไม่รับผิดชอบในการให้บริการที่ผู้ใช้บริการ ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของความเสียหายที่อาจเกี่ยวข้องกับไวรัส หรือค่าเสียหายที่อาจเกิดขึ้นในการละเมิดลิขสิทธิ์ ทางเว็บไซต์ของเราจะไม่ขอรับผิดชอบ